حرمین شریفین

حرمین شریفین

عمره مفرده

آموزش مناسک عمره مفرده
به نام خدا

آشنایی با مناسک و اعمال و آداب حج ضرورتی است که یاد گیری آن بر هر عاشق و دلباخته ای که قرار است عازم آن سرزمین مقدس شود پوشیده نیست.

مناسک حج بسیار دقیق و ظریف و البته انجام آن به مراتب سهل و آسان است. اگر توجه کامل و کافی در یادگیری مناسک انجام شود و در زمان انجام اعمال اگر آموخته ها بدون استرس و با آرامش کامل انجام گیرد لذت فراموش ناشدنی این سفر معنوی هرگز از یاد نمی رود.

در عین حال بی دقتی در یاد گیری مناسک و بی توجهی نسبت به حساسیت اعمال و مناسک بعضا باعث زیان های جبران ناپذیری خواهد شد.

هر کس عازم مکه مکرمه است یا برای انجام مناسک حج تمتع به این سفر می رود و یا برای انجام عمره مفرده ، که البته زمان حج تمتع ماه ذی الحجه است و عمره مفرده در تمام طول سال انجام می شود.

با توجه به این نکته که هر سال جمعیت زیادی بالغ بر یک میلیون نفر تنها از ایران برای انجام عمره مفرده عازم این سفر معنوی می شوند ابتدا مناسک عمره مفرده و پس از آن مناسک حج تمتع که خود شامل عمره تمتع و حج تمتع است بیان می شود .

مناسک عمره مفرده

تعریف عمره : عمره در لغت به معنای زیارت و در اصطلاح به معنای انجام مجموعه اعمال و مناسک خاص گفته می شود که از آن به زیارت خانه خدا نیز تعبیر می شود .

عمرده خود بر دو فسم است :الف : عمره تمتع ب : عمره مفرده

عمره تمتع : عمره تمتع بخشی از مناسک حج تمتع است که از آن رو که پس از انجام سعی بین صفا و مروه و تقصیر، زن و مرد بر یکدیگر حلال می شوند و تمتعات جنسی جایز می شود عمره تمتع نام گرفته است.

عمره مفرده : عمره ای است که مناسک حج تمتع مانند رفتن به عرفات و وقوف در منا و قربانی و رمی جمرات و… را ندارد و به تنهایی انجام می پذیرد..

عمره مفرده شامل دو بخش است :

الف : اعمال و کارهایی که باید انجام گیرد.

ب : کارها و اموری که باید از آن پرهیز شود.

اعمال عمره مفرده:

الف : احرام ب : طواف ج : نماز طواف د : سعی هـ: حلق یا تقصیر و : طواف نساء ز : نماز طواف نساء

کسانی که عازم مکه مکرمه هستند باید از یکی از میقات ها محرم شوند و آن گاه به سوی مکه حرکت کنند. البته کسانی که نزدیک مکه هستند یا در مکه سکونت دارند از ادنی الحل که نزدیک ترین نقطه به حرم است محرم می شوند.

کسانی که از مدینه عازم مکه هستند در مسجد شجره محرم می شوند.

برخی که از طریق بندر جده عازم مکه هستند تا اعمال عمره یا حج را انجام دهند در میقات جحفه محرم می شوند.

البته ساکنین مکه یا کسانی که در شهر مکه هستند برای محرم شدن به ادنی الحل که نزدیکترین موضع به منطقه حرم است رفته در جعرانه یا حدیبیه و یا تنعیم محرم می شوند.

جعرانه

حدیبیه

تنعیم

اولین عمل عمره مفرده : احرام

واجبات احرام سه چیز است :

الف : « نیت » ؛ انسان هتگام احرام باید به قصد انجام عمره مفرده اعمال را شروع کند و بهمین نیت لبیک بگوید.

لازم نیست نیت را به زبان آورد بلکه همین مقدار که قصد دارد اعمال عمره مفرده را آغاز کند و با همین قصد لبیک بگوید کافی است.

لازم نيست ترك محرماتى را كه بر محرم پس از احرام، حرام مى‏شود را قصد کند، بلكه كسى كه بقصد عمره مفرده ، عمره تمتع يا حج تمتع لبيك‏هاى واجب را گفت، مُحرِم مى‏شود چه احرام را قصد كند يا نكند و چه ترك محرمات را قصد كند يا نكند.

تمام اعمال عمره حتی احرام از عبادات است و باید با نیت خالص برای خداوند انجام شود و اگر با نیت خالص بجا نیاورد باطل است و باید سال دیگر انجام دهد.

ب : « تلبيه » يعنى لبيك گفتن، و مقدار واجب آن این است كه بگويد: «لَبَّيْكَ، اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ». و مستحب آن است كه پس از آن بگويد: «اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْك».

مقدار واجب لبیک را باید به عربی صحیح بگوید همانطور که گفتن تکبیرۀ الاحرام در نماز واجب است.

واجب در لبیک فقط یکبار است ولی مستحب است آن را زیاد تکرار کند. برای هفتاد مرتبه آن ثواب زیادی ذکر شده است.

ج : پوشيدن دو جامة احرام براي مردان كه يكى «لنگ» است و ديگرى «رداء» كه بايد آن را به دوش بيندازند و احتياط واجب آن است كه اين دو جامه را قبل از نيت احرام و لبيك گفتن بپوشد و اگر بعد از لبيك پوشيد احتياط آن است كه لبيك را دوباره بگويد.

دو جامه‏اى كه بايد محرم بپوشد مخصوص به مرد است، ولى زن مى‏تواند در لباس خودش به هر نحو هست محرم شود چه دوخته باشد يا نباشد ولى نباید حرير محض باشد .

احتياط واجب آن است كه هر وقت در بين اعمال يا غير آن در احوال احرام اين دو جامه نجس شود تطهير يا تعویض نمايد و احوط مبادرت به تطهير بدن است در حال احرام اگر نجس شود.

شرایط لباس احرام

پاک باشد ( نجس نباشد )

مباح باشد و غصبي نباشد

از اجزاي حيوان حرام گوشت نباشد

از اجزاي مردار يعني از پوست يا پشم يا موي نباشد

از حيوان مرده اي که به دستور اسلام ذبح نشده ، تهيه نشده باشد.

مستحبات احرام

بدن خود را پاکسزه و موهای زاید بدن را برطرف کند و ناخن و شارب خود را بگیرد.
2 . در میقات غسل کند و این غسل را حائض نیز می تواند انجام دهد و از او صحیح است.

3 . احرام در صورت تمکن بعد از نماز ظهر یا نماز واجب دیگر انجام شود. در غیر این صورت مستحب است بعد از شش یا دو رکعت نماز مستحبی انجام پذیرد.

4 . تکرار تلبیه و برای 70 بار گفتن آن ثواب زیادی نقل شده است.

مکروهات احرام

براي احرام و بر شخص مُحرم اين کارها مکروه است :

1ـ حنا بستن پيش از احرام ، چنانچه اثرش تا وقت احرام باقي مي ماند .

2ـ احرام در لباس سياه ، و بهتر آن است که لباس احرام سفيد باشد .

3ـ احرام در لباس چرکين .

4ـ احرام در لباس راه راه .

5 ـ لبيک گفتن در جواب کسي که او را صدا مي کند .

6 ـ حمام رفتن در حال احرام و بهتر آن است که کيسه و مانند آن بدن خود نکشد.

7ـ خوابيدن بر رخت و بالش زردرنگ در حال احرام

محرمات احرام

در مدت زمانی که مُحرم با گفتن لبیک مُحرم شده است و هنوز اعمال عمره را به انجام نرسانده است واجب است برخی اعمال را ترک کند. این اعمال که به محرمات احرام شهرت دارد به سه دسته تقسیم می شود:

محرمات مختص به آقایان ، محرمات مختص به بانوان ، محرمات مشترک بین خانمها و آقایان

محرمات اختصاصی آقایان:

پوشیدن جامه و هر چیز دوخته هر اندازه کوچک باشد.
2 . پوشاندن سر

3 . زیرسایه رفتن در هنگام روز به هنگام طی منزل

4 . پوشیدن جوراب یا کفش یا هر پوششی که روی پا را بگیرد.

محرمات اختصاصی بانوان:

پوشاندن صورت به هر وسیله ای
زن مُحرم نبايد تمام يا قسمتى از صورت خود را با نقاب و روبند و مانند آن بپوشاند.

گذاشتن صورت روى بالش هنگام خواب و نيز گذاشتن دست ها روى صورت اشكالى ندارد .

پائين انداختن چادر يا جامه اى كه بر سرافكنده، تا مقابل بينى بلكه چانه، براى رو گرفتن از نامحرم اشكالى ندارد ولى احتياط آن است كه با دست يا چيزى ديگر آن را دور نگه دارد كه به صورت نچسبد .

2 . زینت کردن با زیور آلات

پوشيدن زيورآلات بر زن محرم، حرام است، چه به قصد آراستن خود باشد يا بدون آن.

زيورهايى كه قبل از احرام به پوشيدن آنها عادت داشته است لازم نيست براى احرام بيرون بياورد، ولى نبايد آنها را به مرد نشان دهد، حتى به شوهرش.

دستکش به دست کردن
محرمات مشترک بین آقایان و بانوان

1 . نگاه کردن در آیینه

نگاه كردن در آينه براى آرايش كردن حرام است

اگر نگاه كردن در آينه براى زينت نباشد مانند نگاه كردن راننده براى آنكه پشت سر خود را ببيند، اشكال ندارد

نگاه كردن به اجسام صاف و صيقلى و همچنين به آب زلال اگر خاصيّت آينه را داشته باشد و براى زينت نگاه كند حرام است

نگاه كردن در دوربين عكاسى و عكس گرفتن با آن در حال احرام اشكال ندارد

2 . زینت کردن با انگشتر، عینک و حنا

انگشتر به دست كردن براى زينت حرام است

انگشتر به دست كردن براى ثواب آن جايز است

انگشترى را كه پيش از احرام به دست داشته، هر چند زينتى باشد لازم نيست براى احرام از دست خود بيرون آورد

انگشتر به دست كردن اگر زينت باشد هرچند قصد نكند احتياط در ترك آن است

حنا بستن اگر براى زينت باشد حرام است

اگر براى زينت حنا نبسته، ولى زينت محسوب شود حرام است

اگر حنا بستن زينت باشد هرچند قصد نكند احتياط در ترك آن است

حنا بستن قبل از احرام هر چند اثر آن تا وقت احرام باقى مى ماند، اشكال ندارد، ولى بهتر است حنا نبندد

3 . زینت کردن با سرمه سیاه( بنابر احتیاط واجب مطلق سرمه )

4 . گرفتن بینی از بوی بد

5 . بیرون آوردن خون از بدن خود

در حال احرام خون گرفتن با سرنگ و مانند آن و نيز خاراندن بدن كه باعث در آمدن خون شود حرام است

در حال احرام مسواك زدن كه باعث در آمدن خون از لثه ها شود حرام است

بيرون آوردن خون از بدن در حال ناچارى، مثلاً براى تشخيص بيمارى اگر خون گرفتن لازم باشد، اشكال ندارد.

بيرون آوردن خون از بدن ديگرى; مثل خون گرفتن پزشك مُحرم از بدن بيمار يا كشيدن دندان او، هر چند خون بيايد اشكال ندارد.

خاراندن بدن و مسواك كردن دندانها اگر خون بيرون نيايد و خمير دندان خوشبو نباشد، اشكال ندارد.

تزريق آمپول در حال احرام مانع ندارد ولى اگر سبب بيرون آمدن خون از بدن مى شود تزريق نكند مگر در صورت نياز و ضرورت.

6 . کشیدن یا کندن دندان

كشيدن دندان بدون خونريزى نه حرام است و نه كفاره دارد

در صورتى كه كشيدن دندان ضرورت پيدا كند و منجر به خونريزى شود احتياط مستحب آن است كه يك گوسفند كفاره بدهد

7 . مالیدن روغن به بدن

ماليدن روغن به بدن در حال احرام حرام است هر چند بوى خوش نداشته باشد

ماليدن روغن به بدن قبل از احرام ، اگر بوي خوش دارد و بوى آن تا وقت احرام باقى مى ماند جايز نيست

ماليدن روغن به بدن قبل از احرام اگر بوى خوش ندارد ، يا بوى آن تا وقت احرام باقى نمى ماند جايز است

ماليدن روغن به بدن از روى ناچارى جايز است ، و چنانچه بوى خوش داشته باشد ، كفاره دارد

خوردن روغن با بوى خوش حرام است و اگر بوى خوش نداشته باشد اشكالى ندارد

8 . عقد کردن زن(برای خود یا دیگری) و شاهد عقد شدن

9 . سلاح در بر داشتن

10 . کشتن و انداختن جانوران موذی بدن (مانند شپش )

11 . فسوق یعنی دروغ گفتن، فحش دادن و فخر فروشی به دیگران

12 . استعمال عطریات (هر چیزی که بوی عطر دهد )

عطر زدن به لباس

عطر زن به بدن

پوشيدن لباسى كه بوى عطر مى دهد

خوردن چيزى كه بوى خوش دارد مانند غذايى كه زعفران در آن است

بوييدن گلها و سبزى هاى خوشبوى غيرصحرايى

خوردن و بوئيدن ميوه هاى خوشبو، مانند «سيب» و «به» مانع ندارد.

خريد و فروش عطريات، در حال احرام جايز است ولى استعمال يا بوئيدن آن، هر چند براى امتحان هم باشد حرام است.

استفاده از صابون و خميردندان خوشبو بنابر احتياط واجب در حال احرام جايز نيست .

13 . استمناء

جدال یعنی سوگند خوردن به خدا برای اثبات یا رد چیزی
15 . کندن و بریدن درخت یا گیاهی که در حرم روییده است.

كندن و قطع كردن درختان و گياهانى كه در محدوده حرم روييده است بر مُحرم و غيرمُحرم حرام است و اين از محرمات مخصوص حَرَم است.

* در اين موارد كندن درخت و گياه حرم جايز است:

درخت يا گياهى كه در منزل مُحرم روئيده و خودش آن را كاشته است.

درخت خرما و ساير درختانى كه ميوه مى دهد.

گياهى به نام اِذْخِر

اگر در حال راه رفتن به طور متعارف، گياهى كنده شود اشكالى ندارد.

تراشیدن و کندن مو از بدن و سر به هر صورت باشد.
زدودن مو در حال احرام از بدن خود ، يا از بدن ديگرى ، چه كم باشد يا زياد ، حرام است

كندن ، تراشيدن و چيدن مو در حال احرام حرام است

اگر هنگام وضو يا غسل، بدون قصد، مويى كنده شود، اشكال ندارد.

زدودن مو در حال ناچارى اشكال ندارد، مثل موى چشم اگر اذيت كند.

اگر دست به سر يا صورت خود بكشد (در غير وضو يا غسل) و يك مو يا بيشتر كنده شود، احتياط مسحتب است به قدر يك مشت گندم و آرد و امثال آن بدهد.

17 . گرفتن ناخن

چيدن و كوتاه كردن ناخن، در حال احرام، حرام است، و فرقى در اين مسأله بين ناخن دست و پا نمى باشد.

در گرفتن ناخن فرقى نيست كه با قيچى بچيند يا چاقو و يا ناخن گير.

18 . نزدیکی با همسر، لمس ، بوسیدن و هر گونه لذت جنسی بردن مرد و زن از یکدیگر

19 . شکار صحرایی و خوردن گوشت آن.

توجه : هر یک از محرمات احکام خاصی دارد که در کتابهای مناسک حج به تفصیل بیان شده است.

دومین عمل عمره مفرده : طواف

کسی که برای انجام عمره مفرده، محرم شده باید به نیت طواف هفت مرتبه به دور خانه کعبه طواف کند. این طواف از ارکان حج است که اگر کسی عمدا یا سهوا آن را ترک کند تا وقت آن بگذرد عمره او باطل می شود.

واجبات طواف

واجبات طواف دو دسته است:

الف : واجبات طواف ب : واجبات طواف کننده

شرایط طواف کننده:

نیت؛ یعنی باید طواف را با قصد خالص برای خدا انجام دهد.
طهارت از حدث اکبر؛ مانند جنابت و حیض و نفاس، و طهارت از حدث اصغر که باید وضو باشد.
بدن و لباس از نجاست پاک باشد؛ حتی مقدار خونی که در نماز معفوّ است در طواف بخشیده نشیده است.
ختنه کردن در مردان ، حتی بچه های پسر کوچک
ستر عورت؛ و بدون ساتر عورت طواف باطل است. البته ساتر عورت نباید غصبی باشد.
بنابر احتیاط واجب باید موالات عرفیه در طواف رعایت شود.
شرایط طواف

شروع از حجر الاسود و ختم به آن
حفظ موالات بیم دورهای طواف
در طرف چپ بودن کعبه هنگام طواف
داخل کردن حجر اسماعیل در طواف
طواف در فاصله کعبه و مقام ابراهیم
بیرون بودن از کعبه و آنچه از آن است.
هفت دور طواف کردن نه کمتر و نه بیشتر
از طواف بیشتر بدانیم

در حال طواف از دست گذاشتن به ديوار خانه كعبه اجتناب شود چه اينكه برخي مراجع اين كار را جايز نمي دانند و فتوا به اعاده آن قسمت مي دهند

نشستن واستراحت كردن در بين طواف به شرط آنكه زياد طول نكشد و از همان جا كه رها كرده ادامه دهد جايز است

نگاه به راست و چپ كردن حتي برگرداندن صورت به عقب اشكال ندارد

خوردن و آشاميدن در حال طواف اشكال ندارد.

صحبت كردن، خنديدن و شعر خواندن در حال طواف جايز ولي مكروه است

در حال طواف اشتغال به دعا ، ذكر خدا و تلاوت قرآن استحباب دارد

طواف را مي توان آهسته يا با سرعت انجام داد مي توان دويد يا سواره طواف كرد

در نظر برخي مراجع حجاب زن هنگام طواف با حجاب او در نماز فرق مي كند در طواف تنها صورت و كف دستها مستثني شده است

رها كردن طواف واجب بدون عذر مكروه است البته در نظر برخي فقها حرام عدمِ جواز به احتياط واجب يا مطلقا جايز است

طواف مستحبي را مي توان رها كرد

در طواف مستحب طهارت شرط نيست و مي توان آن را بدون وضو و حتي با لباس نجس انجام داد

نماز طواف مستحب ، مستحب است و لازم نيست پشت مقام ابراهيم خوانده شود مي توان آن را در هر نقطه از مسجد خواند

در 99 درصدِ موارد، شك در تعداد دور هاي طواف، طواف را باطل مي كند

در حال طواف از دست گذاشتن روي ديوار حجر اسماعيل اجتناب شود چه اينكه برخي مراجع آن را جايز نمي دانند و فتوا به اعاده آن قسمت مي دهند

اگر به واسطه كثرت جمعيت، انسان را بدون اختيار ببرند و چند قدمي طواف بدهند كفايت نمي كند و بايد همان قسمت را اعاده كند

احكام طواف
1 ـ طواف را بايد از مقابل گوشه اى از كعبه كه حَجرُالاَْسْوَد در آن است آغاز كند و در همان جا به پايان ببرد.

2 ـ خانه كعبه، در حال طواف بايد در طرف چپ طواف كننده باشد، بنابراين اگر در حال حركت رو به كعبه باشد، يا عقب عقب برود صحيح نيست.

3 ـ انسان بايد همانطورى كه همه مسلمانان طواف مى كنند ـ بدون دقّتهاى اهل وسوسه ـ طواف را از مقابل حجرالاسود شروع كند و ادامه دهد و ايستادن مقابل حجرالاسود در هر دور لازم نيست.

4 ـ طواف كننده بايد به دور «حِجْرِ اسماعيل»هم بگردد، يعنى در هنگام طواف، داخل «حِجر» نرود.

5 براى مطاف حدى وجود ندارد و تا هر جاى مسجد الحرام كه طواف در آن طواف كعبه صدق كند ، طواف مجزى است ، بلى مستحب است كه اگر اضطرار و ازدحام نباشد فى ما بين كعبه و مقام ابراهيم انجام دهد .

6 ـ اگر انسان بر اثر بيمارى يا پيرى يا زيادى جمعيّت نتواند در اين محدوده طواف كند، طواف در خارج اين حدّ اشكال ندارد.

7 ـ طواف كننده بايد با طهارت طواف كند يعنى با وضو باشد و غسلى برعهده او نباشد و نيز بدن و لباس وى پاك باشد، همانگونه كه نماز مى خواند.

سومین عمل عمره مفرده : نماز طواف

واجب است پس از تمام شدن طواف عمره، دو ركعت نماز به نيت نماز طواف خوانده شود.

زمان نماز : پس از تمام شدن طواف، (بافاصله اي اندك) خواندن دو ركعت نماز همانند نماز صبح واجب است

مکان نماز : واجب است نمازطواف نزد مقام ابراهيم و بنابر احتياط واجب پشت مقام بجا آورده شود به گونه اي كه سنگ مقام بين نماز گزار و خانه كعبه واقع شود.

اگر مقام ابراهيم بين نماز گزار و كعبه نباشد اين نماز طواف باطل است .

کیفیت نماز طواف : پس از تمام شدن طواف، (بافاصله اي اندك) خواندن دو ركعت نماز همانند نماز صبح واجب است.

نكاتي در مورد نماز طواف

در نماز طواف خواندن هر سوره اي جز سوره هاي سجده دار جايز است.

مستحب است در ركعت اول پس از حمد سوره توحيد و در ركعت دوم پس از حمد سوره كافرون بخواند.

بر هر مكلفي يادگيري نماز و تصحيح قرائت و ذكرهاي واجب نماز واجب است.

در نماز طواف سجده بر فرش صحیح نیست.

برخي گفته اند اگر نماز طواف درست نباشد عمره و حج باطل است لذا علاوه بر اينكه حجة الاسلام بر ذمه اش باقي مي ماند ممكن است محرمات احرام مثل زن و چيزهاي ديگر حلال نشود

اگر انسان در تعداد ركعت هاي نماز طواف شك كند، نمازش باطل است و بايد دوباره بخواند

نماز طواف مستحب را هر جاي مسجد مي توان به جا آورد و مناسب است در مواقع ازدحام جمعيت، نماز طواف را پشت مقام ابراهيم نخوانند و مزاحم طواف كنندگان نباشند

چهامین عمل عمره مفرده : سعی

بعد از نماز طواف سعي يعني رفتن از صفا به مروه و از مروه به صفا در هفت شوط واجب است و چون ركن است اگر عمدا يا سهوا ترك شود حج و عمره باطل است .

سعي از صفا آغاز ميشود و پس از انجام هفت شوط در مروه پايان مي يابد

پيمودن فاصله صفا تا مروه شوط اول و بر گشتن از مروه به صفا شوط دوم حساب مي شود

مسافت 75 متري كه حجاج به صورت هروله طي مي كنند با چراغ هاي سبز مشخص شده است.

لازم نيست هنگام سعي با وضو و طهارت بود گرچه احتياط مستحب است .

زمان سعی : سعي بايد بعد از طواف و نماز آن انجام شود و اگر عمدا پيش از آنها بجا آورده شود بايد بعد از طواف و نماز اعاده شود.

تأخير سعي از طواف و نماز آن براي رفع خستگي يا تخفيف گرمي هوا جايز است و البته تأخير بدون عذر تا شب نيز جايز است.

کیفیت سعی : سعي چون عبادت است بايد با نيت خالص باشد.

متوجه بودن به سمت مروه و صفا هنگام حركت به سمت هر كدام واجب است

نگاه به چپ و راست بلكه گاهي پشت سر هنگام سعي اشكال ندارد

واجب است رفتن و برگشتن از راه متعارف باشد پس از راه غير متعارف باطل است.

سعي چون عبادت است بايد با نيت خالص باشد.

در سعي جز شوط اول موالات معتبر نيست.

پنجمین عمل عمره مفرده : تقصیر یا حلق

محرم بايد بعد از سعي تقصير كند يعني قدري از ناخن ها يا مقداري از موي سر يا شارب يا ريش را بزند و كندن مو كافي نيست.

تقصير از عبادات است و بايد با نيت پاك و خالص براي اطاعت خداوند بجا آورد شود .

كسي كه خود تقصير نكرده نمي تواند موي شخص ديگري را بچيند.

انجام تقصير فوريت ندارد.

زمان تقصير: بعد از سعي انجام می شود.

مكان تقصير : مكان خاصي ندارد اما معمولا حجاج در مروه تقصیر می کنند.

پس از انجام تقصیر محرمات احرام جز بهره مندی مرد از زن و بالعکس برداشته می شود.

ششمین عمل عمره مفرده : طواف نساء

طواف نساء همانند طواف اول انجام می شود و تمام شرایط و واجباتی که قبلا گفته شد باید در آن رعایت شود.

هفتمین عمل عمره مفرده : نماز طواف نساء

این نماز همانند نماز اول است جز اینکه نیت آن فرق می کند.

با انجام این نماز تمام محرمات احرام که به واسطه محرم شدن ترک آن بر انسان واجب شده بود جایز می شود جز مواردی که حرام بودن آن منوط به محرم بودن یا محرم نبودن نیست مانند دروغ گفتن، فحش دادن و مانند اینها …